Εσωτερική Σκίαση - Συστήμα Techtonic
Το σύστημα Techtonic έχει σχεδιασθεί για εσωτερικές εφαρμογές και είναι κατάλληλο για οριζόντιες, κεκλιμένες η ιδιόμορφου σχήματος επιφάνειες.

Είναι υψηλής αντοχής και στην ουσία δεν χρειάζεται συντήρηση. Δυνατότητα επιλογής περσίδων 25 και 50mm αλουμινίου και 50 mm ξύλινων σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων.

Το σύστημα Techtonic δίδει ακριβή έλεγχο του επιπέδου φωτός επιτρέποντας την ορατότητα και μειώνοντας την ηλιακή ακτινοβολία.

Τρόπος λειτουργίας:
1. Χειροκίνηση
2. Ηλεκτροκίνηση.