Εσωτερική Σκίαση - Μηχανισμοί Roman
Επαναστατικός μηχανισμός κουρτίνας ρόμαν σε σχήμα οβάλ από λευκό προφίλ αλουμινίου. Ο οβάλ σχεδιασμός του δίνει την δυνατότητα ηλεκτροκίνησης χωρίς να υπάρχουν εμφανή εξαρτήματα (υποστηρικτές, ηλεκτροκινητήρας, φρένο) αλλά και ως απλός χειροκίνητος μηχανισμός με ατέρμονη αλυσίδα περιστροφής. Καταλαμβάνει τον μικρότερο χώρο που χρειάζεται για την τοποθέτησή του.